Arran de les diverses publicacions de Reials Decrets publicats des de  el 14 de març fins a 2 d’abril amb mesures per paliar els efectes ecònomics i socials del Covid-19, hem fet un resum amb els aspectes que poden afectar més a autònoms i empreses:

1-Mesures dirigides a famílies i col·lectius vulnerables.

 • Lloguers de vivenda habitual
  1. En cas de tenir condició de vulnerabilitat econòmica i social es preveuen unes ajudes per atendre pagament parcial o total del lloguer.
  2. Situació de vulnerabilitat (p.ex., en cas de ser empresari 1) suposi una pèrdua substancial d’ingressos el més anterior i 2) que el conjunt dels ingressos de tota unitat familiar no superi el mes anterior IPREM x 3, aproximadament 548€ x3 i 3) que el lloguer més altres despeses siguin superior al 35% ingressos nets família).
  3. Seran les Comunitats autònomes qui ho gestionaran.
 • Moratòria hipotecària
  1. Vivenda habitual i immobles afectats per l’activitat.
  2. En situació de vulnerabilitat econòmica (p.ex., per empresaris, 1) que perdin els seus ingressos almenys un 40%, 2) que el conjunt dels ingressos de tota la unitat familiar no superi el mes anterior IPREM x 3, aproximadament 548€ x3, i 3) que les quotes hipotecàries + subministres siguin superiors al 35% ingressos nets família).
  3. Cal dirigir-se al creditor, per tal de demanar la moratòria.
 • Contractes de crèdit sense garantia hipotecària
 • dfkadfakakdpaksdpasd as

PDF >>